top of page
Silhouette with Mountains

გუნდის ბედნიერება და წარმატება

PULSE company logo

ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა თანამშრომლებისთვის

თიმბილდინგი  

კომპანიებისთვის, თიმბილდინგ ღონისძიებები იქმნება აქტივობებით, რომელიც აღვიძებს ადამიანის შინაგან და გარეგან ბედიენრების წყაროს იმპულსებს

 • რითრითები - გასვლითი ღონისძიებები ფიზიკური მენტალური ჯანმრთელობისთვის

 • ბუნების თერაპია - ლაშქრობა, ქემფინგი, თავგადასავლები

 • ვორქშოფები

 

მონაწილეები აღმოაჩენენ საკუთარი თავს, აქტივობისა და ერთმანეთისგან მიღებულ ენერგიას. მათ უჩნდებათ თანადგომის, სიამაყისა და ერთულების შეგრძნება, რაც ქმნის ბედნიერ, ჯანსაღ გარემოს - წარმატების უმნიშვნელოვანეს ელემენტს.

Outdoor Crossword

ვორქშოფები

მოგეხსენებათ დღევანდელი მსოფლიო სწრაფად ვითარდება და მაღალ მოთხოვნებს უყენებს თანამედროვე ადამიანს; შესაბამისად, ადამიანების სწრაფვა და სურვილი თვითგანვითარებისა და თვითრეალიზებისკენ, უფრო და უფრო იზრდება.

 

პულსი კომპანიების თანამშრომლებისთვის ქმნის მრავალფეროვან ვორქშოფებს, რომელიც მათ ეხმარება პიროვნულ განვითარებასა და თვითშემეცნებაში:

 

 • ხატვითი თერაპია

 • წერითი თერაპია

 • დრამა თერაპია (თეატრი თერაპიაში)

 • თიხაზე ძერწვა

 • პიროვნული უნარების გამომუშავება

 • სხვა……

საბოლოოდ, მონაწილეები ხდებიან თანამედროვბე მსოფლიოს წარმატებული მოქალექეები, რაც ბუნებრივად აისახება პროფესიულ მოღვაწეობაზე.

Yoga Class

მენტალური ჯანმრთელობის პროგრამა ორგანიზაციებისთვის

მენტალური ჯანმრთელობის საკითხი აქტუალური გახდა არაერთი მიმდინარე გლობალური ტენდენციების გამო:

 • ინფორმაციის უწყვეტი და დიდი ნაკადი ონლაინ არხებში

 • განვითარების სისწრაფე - სიახლის მიღება სტრესულია ადამიანებისთვის

 • ცვლიებები ადამიანურ ღირებულებებსა და ფასეულობებში

 • სხვა…

 

პულსის პროგრამა ორგანიზაციებს ეხმარება გაიზარონ ამ საკითხის მნიშვნელობა კომპანიის წარმატების გზაზე, მათივე მონაწილეობით და პულსის ინსტრუქტორების დახმარებით დასახონ გზები და შეიმუშაონ პოლიტიკა ოგანიზაციაში მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვისა და თანამშრომლების კეთილდღეობსათვის.

 

პროგრამა შედგენილია მმართველი გუნდისთვის და სწორედ მათივე მონაწილეობით იქმნება გეგმა. 

 

მოსალოდნელი შედეგი - ჯანსაღი სამუშაო გარემო

ველნესი ტოპ მენეჯერიბისთვის

ტოპ მენეჯერები მუშაობეისას დიდი რაოდენობით ინფორმაციასა და პასუხისმგებლობას იღებენ. ამ სტრესული წრიდან გამოყვანის მიზნით მათ გარკვეული დროით ვწვეტთ ყოველდღიური რუტინიდან და პირისპირ ვტოვებთ საკუთარ თავთან და ბუნების ჰარმონიულობასთან; ვეხმარებით აღიდგინონ სასიცოცხლო ენერგია, განახლდნენ გონებრივად და ფიზიკურად…

 

ეს შესაძლებლობა მათ ეხმარება სამომავლო განვითარებისთვის საჭირო ძალებით დაიმუხტონ, რომელიც სჭირდებათ გუნდის მოტივირებასა და ასევე პირადი ცხოვრებისთვის ​

Top of the mountain

გაზარდეთ თქვენი გუნდის პროდუქტიულობა ადამიანური ფაქტორისთვის პრიორიტეტის მინიჭებით

ჩვენ ვუძღვებით თქვენს თავგადასავალს

მაღალკვალიფიცირებული ინსტრუქტორების გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს აღმოჩენებით სავსე განტვისთვასა და ეფექტურ შედეგებს

Request a Quote

Please take a moment to fill out the form.

Thanks for submitting!

Our Clients Say

"Testimonials provide a sense of what it's like to work with you, or what it's like to use your products and services."

Robert Rose, Product Designer

bottom of page